Παλαιστίνη - Palestina - Palestine


gaza_black_ribbon

Αυτή η γη δεν είναι για πούλημα:
αυτή η γη ανήκει στο λαό μας.
Κάποιοι είναι νεκροί,
κάποιοι είναι ζωντανοί,
αλλά, πολλοί ακόμη δεν έχουν γεννηθεί...

Questa terra non e in vendita:
questa terra appartiene al nostro popolo.
Alcuni sono morti,
alcuni sono viventi,
ma tanti non sono ancora nati...

ΝΤΡΟΠΗ

"Thank You" UN, USA, Europe, Canada, France, UK & The "Arab World"


ΝΤΡΟΠΗ
Reports from Palestine
STOP THE WALL

Palestine - Παλαιστίνα - Palestina
Παλαιστινιακή Κοινότητα Νάπολης Ιταλίας
Η Σοφία Σακοράφα με τα χρώματα της Παλαιστίνης στους Ολυμπιακούς
Sofia Sakorafa con i "colori" di Palestina alle Olimpiadi 2004
Sofia Sakorafa with coloursh of Palestine in Olympic 2004PalestineRememberedΕπιστροφή στην αρχική σελίδα
Ritorna alla pagina principale
Retour a la page principale
Hauptseite
Home

Συγγραφέας
Επικοινωνήστε με το συγγραφέα:
Webmaster
Webmaster: Angelo "Encelo" Theodorou
You need Greek fonts in order to read this site. Press here in order to download the necessary fonts and instructions for your computer