Εφημερίδα "ΠΑΡΟΝ", Κυριακή, 27 Μάη 2007
Giornale "PARON", 27 maggio 2007