εφημερίδα ΠΟΝΤΙΚΙ 18 Δεκέμβρη 2003
Giornale Pontiki, 18 dicembre 2003